สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เกียร์ 

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งอันเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพ ในการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้ควบคุมจำนวนรอบของการทำงานในเครื่องจักรซึ่งใช้เคลื่อนที่วัตถุ ยกตัวอย่างเช่น การลำเลียงสินค้า ซึ่งการทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานกลอันเป็นพลังงานที่ถูกเปลี่ยนด้วยฟันเฟืองของเกียร์ที่ช่วยทดรอบของแรงบิดหรือลดความเร็วของรอบการใช้งาน ในบทความจะมาพูดถึงมอเตอร์เกียร์ ให้รู้จักมากขึ้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับ มอเตอร์เกียร์ 

อุปกรณ์ที่เรียกว่ามอเตอร์เกียร์เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งกำลังซึ่งทำการติดตั้งไว้กับเครื่องจักรหรือเกียร์รถต่าง ๆ เพื่อทำให้ตัวเครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การใช้งานของมอเตอร์เกียร์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ 

  • ตรวจขนาดของมอเตอร์ โดยจะวัดด้วยหน่วยเป็นวัตต์ 
  • ตรวจอัตราทด 
  • ตรวจการใช้งานของระบบไฟฟ้า โดย 1 เฟสนั้นจะมีอยู่ 100 โวลต์ และ 3 เฟสมีอยู่ 200 โวลต์ 
  • ตรวจความเร็วการใช้งานต่อหนึ่งรอบ ซึ่งวัดเป็น 1 รอบต่อ 1 นาที 
  • ตรวจว่าชนิดของ มอเตอร์เกียร์ ที่จะใช้นั้นติดตั้งกับเกียร์รถหรือเครื่องจักรของผู้ใช้งานได้หรือไม่ 

มอเตอร์เกียร์ แบ่งได้กี่ประเภท 

หากจะแบ่งประเภทของมอเตอร์เกียร์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • มอเตอร์แบบที่เป็นขาตั้ง เป็นมอเตอร์ที่มีโครงสร้างภายนอกเป็นก้านเพลาที่ยื่นออกมา มอเตอร์ไฟฟ้า และกล่องเกียร์ มีฐานเกียร์เป็นขาตั้งที่ยึดกับเครื่องจักรอย่างหนาแน่น มีแรงบิดการขับเคลื่อนที่สูง ใช้งานได้ต่อเนื่อง 
  • มอเตอร์แบบที่เป็นแพลนเนตตารี่ เป็นมอเตอร์ที่ส่งถ่ายกำลังที่มาตากชุดฟันเฟืองให้สามารถเคลื่อนที่รอบแกนกับตัวฟันเฟืองอื่น อีกทั้งหมุนเองได้ด้วย สามารถถ่ายโอนน้ำหนักเมื่อใช้งานได้เป็นอย่างดี 
  • มอเตอร์แบบตรง เป็นมอเตอร์ที่สามารถลดจำนวนรอบการทำงานและช่วยเพิ่มแรงบิด จึงใช้ได้กับงานหลายประเภท มีทั้งที่เป็นหน้าแปลน ขาตั้ง หรือแบบ 2 เพลาออก 
  • มอเตอร์แบบหน้าแปลน เป็นมอเตอร์ที่มีก้านเพลาอยู่ข้างหน้าแล้วยื่นออกมา สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ได้ภายในตัว มีแรงบิดสูง ใช้ได้กับอุตสาหกรรมหนักและเบาแทบทุกประเภท 
  • มอเตอร์แบบ 2 เพลาออก เป็นมอเตอร์ที่มีก้านเพลายื่นออกทั้งสองด้าน เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการกระแทก มีระบบที่ซับซ้อน เหมาะกับการติดตั้งให้เข้ากับยอย สายพานลำเลียง โซ่เฟือง 

จะเห็นว่ามอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือเกียร์รถซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทโดยจะใช้งานแตกต่างกันไป อยู่ที่ว่าผู้ใช้จะนำไปใช้แบบไหน ทั้งการยกของ ประตูเลื่อน การใช้งานในอุตสาหกรรมหรือครัวเรือน ก็สามารถใช้มอเตอร์เหล่านี้นำไปทำงานประกอบกับเครื่องจักรได้อย่างสะดวก