เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาเท่าไหร่

การเก็บเกี่ยวข้าวจนได้ข้าวเปลือกมานั้น อาจมีการปนเปื้อนของเศษฟาง เศษหิน เศษดิน ทราย เศษไม้ เศษหญ้า ฯลฯ เมื่อผ่านการสีข้าวแล้วต้องนำข้าวสารมาคัดแยกสิ่งเจือปน หากไม่มีการคัดแยกสิ่งเจือปนหรือสิ่งสกปรกออกจากข้าวสาร จะทำให้ข้าวสารไม่มีคุณภาพ เมื่อนำไปจำหน่ายปรากฏว่าสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารกลายเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญอย่างมาก เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ คุ้มค่าที่จะติดตั้งหรือไม่ มาหาคำตอบกันเลย

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคา มีตั้งแต่หลักพันขึ้นไป เครื่องขนาดเล็กอาจมีราคาประมาณ 5-7 พันบาท ถือว่าไม่แพงมากเหมาะกับชาวนาที่ต้องการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าว หรือโรงสี ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสารที่จำหน่าย แต่สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ มีโรงงานผลิตข้าว หรือมีข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือเครื่องดื่ม มีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ อาจต้องติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารขนาดใหญ่ สามารถคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารได้ครั้งละมากๆ คัดแยกได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำสูง  

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจต้องสั่งซื้อเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาสูงหลักแสนขึ้นไปแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ให้ผลตอบแทนในระยะยาวเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยก ทำความรวดเร็ว แม่นยำ ให้ผลลัพธ์สูง เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยเฉพาะ

ยกตัวอย่างเช่น เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK NIBRO SEPARATEO เครื่องนี้ไม่เพียงแค่คัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารแต่ยังสามารถใช้ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาดข้าวได้ด้วย ช่วยคัดแยกเมล็ดข้าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เมล็ดลีบ เมล็ดหัก ออกจากเมล็ดข้าวสารที่สมบูรณ์ คัดแยกรวดเร็ว โดยที่ไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหาย เครื่องนี้มีหลายขนาด มีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้ว รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วย

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร นอกจากนั้นยังมีเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK เครื่องมือร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่างๆ ทำงานด้วยระบบปิดสนิท ไม่มีการฟุ้งกระจาย ไม่มีการเจือปนจากภายนอก 100% ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ทำงานรวดเร็ว มีความแม่นยำ มาพร้อมระบบสั่นชั้นกรองคู่ เพื่อกรองและแยกขนาด

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาจะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณภาพ แบรนด์ รุ่น อุปกรณ์เสริม ขนาด ฯลฯ เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารมีความสำคัญอย่างมาก ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ทำให้ผู้ประกอบการหรือชาวนาได้กำไรมากขึ้นแน่นอน