แนะนำวิธีใช้และวิธีตรวจสอบถังดับเพลิง  

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากควรติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและวิธีตรวจสอบถังดับเพลิงเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับทุกๆ คนเพราะหากมีถังดับเพลิงแต่ไม่รู้จักวิธีใช้รวมถึงการตรวจสอบถังดับเพลิงก็ไร้ประโยชน์ แต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับประเภทของเพลิงกันก่อน  

 • ประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เช่น ไม้ พลาสติก ยาง กระดาษ เป็นต้น  
 • ประเภท B  คือ เพลิงที่ไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น จารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน เป็นต้น  
 • ประเภท C คือ เพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร  
 • ประเภท D คือ โลหะไวไฟหรือวัตถุของแข็ง เช่น แมกนีเซียม สำหรับแมกนีเซียมนั้นห้ามใช้น้ำดับเด็ดขาดต้องใช้เกลือแกงหรือทราย  
 • ประเภท K คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันใช้สำหรับประกอบอาหาร ไขมันสัตว์  

ถังดับเพลิงโดยหลักๆ แล้วมีด้วยกัน 5 ชนิด คือ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดโฟมและชนิดสูตรเคมีน้ำ  

วิธีการใช้ถังดับเพลิง  

 • การใช้ถังดับเพลิงต้องเข้าไปในทิศเหนือลม ห่างจากฐานไฟประมาณ 2-3 เมตรสามารถใช้ถังดับเพลิงชนิด A B C และ K มีระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง  
 • ดึงสลักที่รั้งวาล์วออก  
 • ยกหัวฉีดปากกระสวยไปที่ฐานไฟ ทำมุม 45 องศา  
 • บีบไกจะเปิดวาวล์ให้ก๊าซพุ่งออกมา  
 • ฉีดไปตามทางยาวและกราดหัวฉีดไปอย่างช้าๆ  
 • ดับให้สนิทเพื่อให้แน่ใจ จึงฉีดต่อไปข้างหน้า  

หากเพลิงไหม้อยู่ในระดับต่างกันให้ฉีดจากล่างไปข้างบน ถ้าน้ำมันรั่วไหลให้ฉีดจากปลายทางที่รั่วไหลไปยังจุดที่รั่วไหล สำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง  

การตรวจสอบถังดับเพลิง  

 • ดูที่เข็มในมาตรวัด ตรวจสอบถังดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เข็มจะชี้ที่ช่องสีเขียว หากเข็มเอียงทางซ้ายแปลว่าแรงดันไม่มีต้องรีบนำไปเติม  
 • ตรวจสอบหัวฉีด สายฉีด อย่าให้มีการอุดตัน  
 • หากพบว่าถังดับเพลิงมีไฟไหม้หรือได้รับการกระทบรุนแรงควรส่งไปตรวจสอบและบรรจุใหม่  
 • อายุการใช้งานของถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สังเกตได้คือถังสีแดงจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ชนิดฮาโลตรอนวันหรือถังสีเขียวและชนิดก๊าซ Co2 มีอายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี  

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับถังดับเพลิง การใช้งานและวิธีการตรวจสอบถังดับเพลิงนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธีและตรวจสอบถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย