โยเกิร์ต ผลิตภัณฑ์นมที่ประโยชน์ต่อร่างกาย 

โยเกิร์ต

โยเกิร์ต หรือสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า yogurt เป็นนมที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของนมเปรี้ยว ซึ่งผ่านกระบวนการหมักโดยใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่เป็นอันตราย ซึ่งแบคทีเรียที่ใช้หมักจะอยู่ในกลุ่มผลิตกรดแล็กทิก นั่นก็คือ แล็กโทบาซิลลัสซับสปีชีส์ สเตรปโทค็อกคัส และเทอร์โมฟิลัส ในบทความจะมากล่าวถึงกรรมวิธีในการทำ โยเกิร์ต ว่ามีวิธีผลิตเป็นอย่างไร ให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุดิบสำหรับการผลิต โยเกิร์ต 

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตโยเกิร์ต จะมีอยู่ทั้งหมด 6 อย่าง ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • นมผง ที่คืนรูปโดยการผสมเข้ากับน้ำ หรือนมวัว  
 • กล้าเชื้อหรือก็คือแบคทีเรียที่นำมาใช้ในการหมักซึ่งอยู่ในกลุ่มของ lactic acid bacteria ได้แก่ สเตรพโตค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส, แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส และแบคทีเรียบางชนิดที่นำมาผลิต นั่นก็คือ แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส ซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่ใช้สำหรับหมัก และไบฟิโดแบคทีเรียม  
 • ถั่วเมล็ดแห้ง วุ้นมะพร้าว ผลไม้ เมล็ดธัญชาติ แยม 
 • สารที่ช่วยให้มีความคงตัวโดยจะทำให้ โยเกิร์ต มีเนื้อผิวที่เนียน ไม่แยกชั้น มีความคงตัวฃ 
 • สารอิมัลซิไฟเออร์ 
 • สีและสารที่ใช้แต่งกลิ่นรส 

โยเกิร์ต มีวิธีผลิตอย่างไร 

สำหรับวิธีผลิตโยเกิร์ตนั้นจะมีกระบวนการผลิตอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • ตรวจคุณภาพของน้ำนมดิบ  
 • ปรับเปลี่ยนให้นมได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้อิมัลชัน ไขมันนม และนม ไม่ให้แยกชั้นกัน ให้นมกระจายเป็นหยเล็ก ๆ แล้วทำให้คงตัวด้วยสารอิมัลซิไฟเออร์กับสารที่ช่วยให้คงตัว ให้เนื้อเนียน มีกลิ่นครีม ไม่ให้แยกชั้นกัน 
 • พาสเจอร์ไรส์โดยใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและทำให้เกิดโรค ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยทำลายอากาศในนม ทำให้มีสภาพที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของแล็กโทบาซิลลัส ซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 • การหมัก เป็นการนำเชื้อไปผสมกับนมเพื่อให้มีค่า pH อยู่ที่ 4.4-4.5 ในการหมักนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ 
 • หมักแบบคน เป็นการหมักในถังซึ่งจะทำให้นมตกตะกอนจนกลายเป็นลิ่ม จากนั้นให้นำกลิ่นสี น้ำเชื่อมหรือผลไม้เชื่อม เติมลงไปเพื่อให้นมแตกออกมา ผสมจนเข้ากันแล้วทำการเทลงในภาชนะที่มีขนาดเล็ก 
 • หมักด้วยการทำให้แข็งตัว เป็นการเติมเชื้อเพื่อให้แข็งตัว ซึ่งอาจนำผลไม้เชื่อมมารองกับก้นภาชนะก่อนแล้วหมักด้วยนมข้นด้วยก็ได้ 

จากบทความจะทำให้ได้รู้ว่าโยเกิร์ต มีการผลิตเป็นอย่างไร แล้วใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการผลิต แม้ว่าจะมีการผลิตที่อาจซับซ้อนไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อร่างกาย ดื่มได้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัด อีกทั้งสร้างเสริมให้สุขภาพของผู้ดื่มแข็งแรง ได้สารอาหาร