มอเตอร์เกียร์

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เกียร์ 

มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งอันเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพ ในการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้ควบคุมจำนวนรอบของการทำงานในเครื่องจักรซึ่งใช้เคลื่อนที่วัตถุ ยกตัวอย่างเช่น การลำเลียงสินค้า ซึ่งการทำงานเหล่านี้จำเป็นต้องให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานกลอันเป็นพลังงานที่ถูกเปลี่ยนด้วยฟันเฟืองของเกียร์ที่ช่วยทดรอบของแรงบิดหรือลดความเร็วของรอบการใช้งาน ในบทความจะมาพูดถึงมอเตอร์เกียร์ ให้รู้จักมากขึ้น  ข้อมูลเกี่ยวกับ มอเตอร์เกียร์  อุปกรณ์ที่เรียกว่ามอเตอร์เกียร์เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งกำลังซึ่งทำการติดตั้งไว้กับเครื่องจักรหรือเกียร์รถต่าง ๆ เพื่อทำให้ตัวเครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การใช้งานของมอเตอร์เกียร์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้  ตรวจขนาดของมอเตอร์ โดยจะวัดด้วยหน่วยเป็นวัตต์  ตรวจอัตราทด  ตรวจการใช้งานของระบบไฟฟ้า โดย 1 เฟสนั้นจะมีอยู่ 100 โวลต์ และ 3 เฟสมีอยู่ 200 โวลต์  ตรวจความเร็วการใช้งานต่อหนึ่งรอบ ซึ่งวัดเป็น 1 Read More