อบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน กับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ควรรรู้ 

การอบรม จป หัวหน้างานมีข้อมูลหลากหลาย ซึ่งคุณควรรู้ จป หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รู้หรือไม่ว่า กิจการใดต้องมี จป หัวหน้างานเพราะหากนายจ้างไม่จัดให้มี จป หัวหน้างานนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย พรบ ความปลอดภัย นายจ้างอาจติดคุกโดยไม่รู้ตัว หากนายจ้างไม่แต่งตั้ง จป หัวหน้างานจะมีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56 หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 13 และ 16 หรือมาตรา Read More