เครื่อง คัด แยก สิ่ง เจือปน ออก จาก ข้าวสาร ราคา

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาเท่าไหร่

การเก็บเกี่ยวข้าวจนได้ข้าวเปลือกมานั้น อาจมีการปนเปื้อนของเศษฟาง เศษหิน เศษดิน ทราย เศษไม้ เศษหญ้า ฯลฯ เมื่อผ่านการสีข้าวแล้วต้องนำข้าวสารมาคัดแยกสิ่งเจือปน หากไม่มีการคัดแยกสิ่งเจือปนหรือสิ่งสกปรกออกจากข้าวสาร จะทำให้ข้าวสารไม่มีคุณภาพ เมื่อนำไปจำหน่ายปรากฏว่าสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสารกลายเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญอย่างมาก เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ คุ้มค่าที่จะติดตั้งหรือไม่ มาหาคำตอบกันเลย เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ราคา มีตั้งแต่หลักพันขึ้นไป เครื่องขนาดเล็กอาจมีราคาประมาณ 5-7 พันบาท ถือว่าไม่แพงมากเหมาะกับชาวนาที่ต้องการคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าว หรือโรงสี ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสารที่จำหน่าย แต่สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ มีโรงงานผลิตข้าว หรือมีข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต Read More